Zeyilname Nasıl Hazırlanır

Poliçe ve tecditler üzerinde herhangi bir değişiklik, ilave, iptal gibi durumlar olduğunda düzenlenen belgelere zeyilname, yapılan işleme ise zeyil denir. Sigorta poliçeleri üzerinde yapılan yanlışlıklar zeyilname ile düzeltilebileceği gibi sigorta primlerinin miktarının değiştirilmesi gibi bilgileri de içerebilirler. Sadece poliçeler üzerindeki değişiklikleri kapsayan zeyilnameler kesinlikle poliçenin aslı niteliğinde değildirler, ancak poliçe ile birlikte bir hüküm ifade

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir, Nasıl Kullanılır

Özel sağlık sigortalarına dair olan faturaların bir kısmının SGK’ya yansıtılmasına sağlayan uygulama Tamamlayıcı Sağlık Sigortası olarak adlandırılmaktadır.  SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) tarafından yapılan açıklamaya göre 2012 senesinde Tamamlayıcı ve Destekleyici Sağlık Sigortası ile ilgili bazı düzenlemeler yapılmıştır. Önceki süreçte özel sağlık sigortası yaptıran kişiler bu konudaki giderlerini ilgili sigorta şirketlerine yansıtabiliyorlardı. Özel sağlık sigortası yaptıran