Senet Nasıl Doldurulur

Senet kullanmak isteyen kişiler öncelikle senedi doldurmayı öğrenmesi gerekmektedir. Ticari ünvanı bulunan ya da kişiler tarafından doldurulabilen senet alışverişlerde aktif şekilde kullanılabilir. Senet üzerinde sizin doldurmanız üzere ayrılmış belli boşluklar bulunmaktadır. Senetler görsel, renk olarak farklılık gösterse de genel itibariyle aynı şekilde doldurulurlar. Kişiler veya şirketler peşin parayla çalışmak yerine belli vadelere sahip senetler karşılığında herhangi bir ihtiyacını karşılamakta, başka bir şirketten almış olduğu senedi adeta para gibi kullanabilmektedir.  bugün evkur vb. işletmelerde müşterilerine senet karşılığı istediği ürünü vermektedir. Senet nasıl doldurulur (yazılır)? sorusunun cevabını bilmiyorsanız, öğrenmek için buradaki adımları sırasıyla takip etmeniz yeterlidir.

Adımlar:

Senet Doldurma (Adım Adım Örnekle)

1. Düzenleme tarihi kısmını doğru sekilde doldurun. Senedi hangi gün oluşturup borçlanacak kişiye imzalatacaksanız o tarihi “Düzenleme Tarihi” kısmına yazın. Yine aynı şekilde siz borçlanacaksanız bu tarihin imzaladığınız gün olduğuna dikkat edin.

 • Diyelim ki 01.01.2021 tarihinde bu senet düzenleniyor. Bu durumda düzenleme tarihi yerine 01.01.2021 yazmalısınız.
Senet Doldurma Adım 2

2. Ödenecek günü ve varsa senedin vadesini yazın. Senetlerin tümünde üzerindeki yazılar aynı değildir. Bazı senetlerde ödeme günü ibaresi yerine ödeme tarihi ibaresi yer alabilir. Bu ibarenin hemen yanında senet vadesi için bir hane yer alır. Genel itibariyle senet kaç günlük bir vadede ödenecekse bu kısma o yazılmalıdır. Örnek üzerinden inceleyecek olursak:

 • Bir önceki adımda verdiğimiz örnek üzerinden devam edersek senedi yazdığımız tarih  01.01.2021. Yine varsayalım ki ödeme tarihimiz de bu tarihten 90 gün sonra bu da 01.04.2021 tarihine denk gelmektedir.
 • Vade süresi 90 günden daha farklı ise ona göre ilgili sayı yerine yazılmalı ve tarih de ona göre hesaplanmalıdır.
Senet Doldurma Adım 3

3. Ödenecek olan tutarı yazın. Senedin miktarının kaç Tl olduğu bu kısma yazılır. Eğer senet birden fazla olacaksa bu durumda her bir taksit için bir senet oluşturulmalı ve her senedin ona göre vadesi, ödeme tarihi ve miktarı ayarlanmalıdır. Miktarı yazarken “#senetmiktarı#” şeklinde yazmanız önem arz etmektedir. Çünkü sonradan herhangi bir müdahaleye karşı bu hamleyi yaparak önlem almış olursunuz. Örnek üzerinden devam edersek:

 • Türk Lirası kısmına #15000# (Eski senetlerde Türk Lirası kısmında Y. Türk Lirası’da yazıyor olabilir. Bu önemli olan bir nokta değildir.)
 • Senette eğer kuruş kısmı varsa ve ödenecek rakamında kuruşlu kısmı varsa bu kısımda ayrıca doldurulabilir. Kuruşlu kısım yoksa bu kısma düz, yatay bir çizgi çekmeniz yeterlidir.
Senet Doldurma Adım 4

4. Senet numarasını verebilirsiniz. Senedin sağ üst tarafında bulunan bulunan No kısmına herhangi bir numara verebilirsiniz. Bu kısmı doldurmak zorunda değilsiniz. Genelde şirketler tarafından portfoy numarasının takibi için kullanılan bir bölümdür.

Senet Doldurma Adım 5

5. Kişiye ya da şirkete ait olduğunu belirten kısmı doldurun. Kişiye ait bir senetse “İş bu emre muharrer senedim -in” , şirkete ait bir senetse de “İş bu emre muharrer senedim -izin” şeklinde bir ek ile o kısım doldurulur.

Senet Doldurma Adım 6

6. Senedin ödeneceği tarihi tekrar yazın. Senedin ödeneceği tarihi / günü, vade tarihini tekrardan “mukabilinde ……. tarihinde” kelimelerinin arasına yazın. Vermiş olduğumuz örnek üzerinden incelemeye devam edersek :

 • “mukabilinde 01 / 04 / 2021 tarihinde” veya “mukabilinde 01 Nisan 2021 tarihinde” şeklinde tarihi yazmalısınız.
Senet Doldurma Adım 7

7. Borçlu olunacak kişi ya da kurumun adını yazın. “Sayın” yazan yerin yanındaki boşluğa borçlu olunacak her kimse onun adını yazmalısınız. Size karşı birisi borçlu olacaksa o zaman kendi adınızı yazdırmalısınız. Örneğin;

 • Sayın “Ahmet Refik Karatay”  ya da bir kuruluşsa Sayın “finansnasil.com” şeklinde yazmalısınız.
 • Emrühavale yazan kısım doldurulması gerekli olmayan bir bölümdür.
Senet Doldurma Adım 8

8. Tutarı yazıyla yazın. Ödenmesi gerekli olan borcu yazıyla “Yukarıda yazılı yalnız……” daki noktalı kısma yazın. Yine aynı şekilde varsa kuruş kısmını da yazıyla yazın.

 • Yukarıda rakamla yazılan para değeri ile orta kısımda yazıyla yazılan para değeri arasında farklılık bulunması durumunda yazıyla yazılan para değeri gerçek değer olarak kabul edilir.
 • Örnek üzerinden devam edersek “On Beşbin” yazılmalıdır.
Senet Doldurma Adım 9

9. Kişi (-m) veya şirket takısı (-z) ile birlikte bedeli kelimesinden sonra “nakden, malen” kelimelerinden birini yazın. Verdiğimiz örnek üzerinden incelemeye devam edersek:

 • ödeyeceği “-m” bedeli “malen” alınmıştır.
Senet Doldurma Adım 10

10. Senedin tahsil edileceği yeri yazabilirsiniz. Bu kısmı doldurmanız zorunlu değildir, dilerseniz boş bırakabilirsiniz. Sonrasındaki kişi ekini (-m) ya da şirket ekini (-z) koyabilirsiniz. Örnek vermek gerekirse:

 • İhtilaf vukuunda “İstanbul” … şimdiden kabul eyleri-m şeklinde yazılabilir.
Senet Doldurma Adım 11

11. Ödeyecek kişinin kişisel bilgilerini yazın. Senedin sol alt bölümünde ödeyecek kişiye ait İsim, Adres ve TC Kimlik No. bilgilerinin yazılabileceği bir bölüm vardır. Bu bölüm ödeyecek olan kişi sizseniz sizin bilgilerinizi, başka bir kişiye senet yapıyorsanız onun bilgilerini yazdırmalısınız. Örnek üzerinden incelemeye devam edersek:

 • İsim: Abdülhamit Paşa
 • Adres: Ağabeyi Mahallesi…
 • TC Kimlik No: 98765432100
Senet Doldurma Adım 12

12. Kefil varsa onun bilgilerini yazın. Senedi dolduran, borçlanacak kişi sizseniz ve kefiliniz olan bir kişi varsa onun bilgilerini de sizin doldurduğunuz sol alt bölümün hemen altındaki yere doldurun. Yine aynı şekilde kefil olan kişiye ait ad, soyad, adres ve TC Kimlik No bilgilerinin doldurulması gerekmektedir. Kefil olmadığı durumlarda bu kısmın doldurulmasına gerek yoktur.

Senet Doldurma Adım 13

13. Ve son kısım imzaların atın. Sağ alt köşeye iki tane imza atacaksınız. Aynı şekilde kefil olan biri varsa o da sizin imza attığınız kısmın üst tarafına iki tane imza

İpucu:

 • Daha önceden senedi kullanmak için pul gerekirken artık bu gereklilik kalkmıştır. Pul yapıştırmanıza gerek bulunmamaktadır.
 • Senedin geçerli olabilmesi için Kambiyo senetlere ait tüm özellikleri taşıması gerekmektedir. Yani;
  • senedin bir keşide (yazıldığı) tarihinin olması,
  • bir alacaklı, bir borçlunun bulunması,
  • senetteki tutarın hem rakamla hem yazıyla yazılması,
  • Borçlu olan kişinin ve varsa kefilin imzasının olması,
  • Senedin hiç bir yerinde kazıntı / silinme olmaması,
  • Senette gerekli olan tüm boşlukların olması durumunda senet geçerlidir. Bu maddelerden herhangi biri sağlanmadığı durumunda da senet geçersiz olarak kabul edilir.
 • Mahkeme ve keşide yeri belirtilmediyse bu bilgiler sonradan da doldurulabilir.
 • Senetlerde belli bir zaman aşım süresi bulunmaktadır. Bu da şu şekilde belirlenir, vade tarihinden itibaren 3 yıl geçerse senet zaman aşımına uğrar.
 • Başkası adında ciro edilen senetlerin zaman aşımı süresi 6 aydır.
 • İcra takibine giren senedi borçlu olan kişi parça parça ödemeyi istiyorsa alacaklı bunu kabul etmek zorundadır, ama bunun yanında borcuna icra masrafları ve gecikme faizi de eklenir.

Uyarı:

 • Borçlu olan kişinin borcunu gününde ödememesi durumunda alacaklı olan kişi kefil olan kişinin parayı talep edecektir.
 • Eğer üzerinize kalmış bir senedin borcunun size ait olmadığını düşünüyorsanız 5 iş günü içerisinde bu borca itiraz edebilir, senette oynama yapıldığını iddia edebilirsiniz. Ama mahkeme kararıyla herhangi bir oynama olmadığı ispatlanırsa da 10 iş günü içerisinde bu borcu ödemek zorunda kalırsınız.
 • Senede dair borcunuzu ödemediğiniz takdirde İcra sahip olmuş olduğunuz mal varlıklarına el koyabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir